Trenutna ponuda keš kredita u Srbiji

U ovom trenutku na tržistu gotovinskih kredita u Srbiji dominiraju dinarski keš krediti sa varijabilnom kamatnom stopom. Ovakvi keš krediti se nalaze u ponudi većine banaka i po pravilu su povoljniji od gotovinskih kredita indeksiranih u evrima i dinarskih keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom. Većina banaka ili zahteva prenos zarade ili daje gotovinski kredit sa povoljnijom kamatnom stopom u slučaju prenosa zarade. Jednokratna naknada za obradu zahteva je najčešće uračunata u iznos kredita. Novost na tržištu je da se pojavljuju banke koje ne naplaćuju godišnju naknadu za vođenje kredita.

U ovom trenutku maksimalni iznos za dinarske keš kredite je 3.000.000 RSD a maksimalni rok je 10 godina.

Kalkulator ponuda - Gotovinski kredit

Pronadjite najpovoljniji gotovinski kredit! Unesite iznos i rok i pogledajte uporedni prikaz ponuda keš kredita.


RSD
Minimum: 5.000 RSD, maximum: 3.000.000 RSD


Minimum: 6m, maximum: 120m